Χρηματοδότηση Franchise!

Η εταιρεία μας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της παρέχει δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης έως και 50% του κόστους κατασκευής ενός Καταστήματος Coffeebrands, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. 

 

Η σχετική δυνατότητα αφορά και σε πέντε (5) νέα καταστήματα, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία, από τα οποία τα δύο (2) βρίσκονται στην Πάτρα, δύο (2) στην Αθήνα και ένα (1) στη Θεσσαλονίκη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αποστείλατε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και την περιοχή ενδιαφέροντός σας, στο e-mail: invest@coffeebrands.gr 

Χρηματοδότηση Franchise

Η εταιρεία μας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της, παρέχει, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης έως και 50% του κόστους κατασκευής ενός Καταστήματος Coffeebrands, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. 

 

Η σχετική δυνατότητα αφορά και σε πέντε (5) νέα καταστήματα, τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία, από τα οποία τα δύο (2) βρίσκονται στην Πάτρα, δύο (2) στην Αθήνα και ένα (1) στη Θεσσαλονίκη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αποστείλατε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και την περιοχή ενδιαφέροντός σας, στο e-mail:   invest@coffeebrands.gr​

© Coffeebrands.gr  All Rights Reserved 2016

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

Enter your text here

© Coffeebrands.gr  All Rights Reserved 2016